filterinstallatie

Filterinstallatie

Privebaden

Zandfilters zijn één van de populairste manieren om water te filteren. Deze zijn eenvoudig, effect en vragen weinig onderhoud.
Zwembadwater wordt door een met zand gevuld drukvat geleid. Het zand filtert grote en kleine deeltjes eruit, de kleinste zo klein dat ze met het blote oog niet kunnen worden gezien.
Na verloop van tijd hoopt het vuil zich op tussen de zanddeeltjes waardoor de druk in het vat groter wordt en het water steeds moeilijker zijn weg vindt. Dit is het signaal om de filter terug te spoelen.
Laat het water terugstromen en spoelt het vuil weg. Wat is er gemakkelijker?

Openbare zwembaden

Deze hoogbedfilters met een filterdiepte van 1m20 voldoen aan een perfecte filtratie volgens de wetgeving Vlarem II.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage